Fråga?

Frågor och svar

1.Är kårobligatoriet avskaffat nu?
2.Vilka kan använda betalningsportalen?
3.Vad är detta?
4.Jag råkade betala till fel kår - vad ska jag göra?
5.Varför får jag ingen avi hemskickad längre?
6.Är det säkert att betala via Kårservice betalningsportal?
7.Vilken kår ska jag betala till?
8.Hur ska jag göra om jag läser flera kurser och de tillhör olika kårer?
9.Hur ska jag göra om jag läser på distans?
10.Hur får jag intyg för Lic- eller Doktorsexamen på betald kåravgift
11.Måste jag ha ett PayEx-konto för att kunna betala?

 1. Är kårobligatoriet avskaffat nu?
Ja, nu behöver du inte betala om du inte vill. Den 10 juni 2009 beslutade riksdagen att kårobligatoriet ska avskaffas från och med 1 juli 2010. Detta innebär att du som student från och med den 1 juli 2010 inte längre måste vara medlem i någon kår och betala kåravgift. Om du ändå väljer att gå med, går din kåravgift direkt till att betala de rabatter och förmåner du får genom kårerna och på alla kårhus i Norrköping och Linköping samt att stötta allt arbete som kåren och andra funktionärer gör.
Utan ditt medlemskap skulle det inte finnas några kårhus, eller någon som kan föra fram din talan mot de som bestämmer på LiU. En stor del av din kåravgift går också direkt till din sektion som ser till så att du har en trevlig stämning på ditt program och att alla studenter har en direktkanal in till programstudierektorn och andra som bestämmer på just ditt program. Hör gärna av dig med dina synpunkter, frågor och tankar om hur vi kan göra ett ännu bättre jobb!

 2. Vilka kan använda betalningsportalen?
Alla studenter kan betala via vår betalportal! Du behöver bara hålla reda på vilken kår och sektion du ska tillhöra.

 3. Vad är detta?
Detta är Kårservice betalningsportal. Här kan du som student vid LiU betala din kåravgift snabbt och enkelt på nätet via din internetbank eller via konto- och kreditkort. Tjänsten är nyutvecklad för din bekvämlighet samt minska på pappersanvändningen.

 4. Jag råkade betala till fel kår - vad ska jag göra?
Kontakta kårexpeditionen i kårallen. Har du betalat för liten avgift så kan du få en kompletteringsavi och om du betalat för mycket så kan du få tillbaka överskottet.

 5. Varför får jag ingen avi hemskickad längre?
Sedan hösten 2009 skickar Kårservice inte längre ut pappersavier med hänseendet till miljön. Det är också ett försök att utöka tjänsterna och göra det bekväm för dig som student att kunna betala på nätet hemifrån. Du kan naturligtvis få en avi hemskickad ändå om du så önskar genom att höra av dig till oss på betala@ks.liu.se

 6. Är det säkert att betala via Kårservice betalningsportal?
Ja det är det. Använder du den knappen för att skapa en OCR-kor så får du en OCR-kod som du sedan använder i din vanliga internetbank. OCR-koden har ingen betydelse för någon utomstående och kan inte användas på något annat sätt än för att betala kåravgiften.
Om du väljer att betala med kontokort så dirigeras du om till PayEx portal på nätet. Sedan hanterar PayEx betalningslösningen. PayEx är certifierat av Visa och Mastercard och har extremt hög säkerhet. Vi har valt att använda oss av två vanliga, välbeprövade och mycket säkra metoder för betalning istället för någon annan ny metod som är mindre beprövad.

 7. Vilken kår ska jag betala till?
Är du osäker på vilken sektion du ska tillhöra så kan du se det på studentportalen efter det att du registrerat dig eller så kan kårexpeditionen hjälpa dig.

 8. Hur ska jag göra om jag läser flera kurser och de tillhör olika kårer?
Läser du program betalar du alltid till programmets kår oavsett dina kurser. Läser du flera fristående kurser betalar du till den kår där du läser flest poäng.

 9. Hur ska jag göra om jag läser på distans?
Du väljer själv om du vill stödja kåren med att betala kåravgift.

 10. Hur får jag intyg för Lic- eller Doktorsexamen på betald kåravgift?
För att kunna ta ut sin licentiatexamen ska man ha betalat kåravgift för 4 terminer inklusive den sista aktiva terminen. Vid disputation gäller betalning för 8 terminer inklusive den sista aktiva terminen. Intyg på betalade kåravgifter kan erhållas från kårexpeditionen i kårallen.
Man måste ha varit medlem under de terminer då det fanns ett kårobligatorium.

 11. Måste jag ha ett PayEx-konto för att kunna betala?
Nej, det behöver du inte ha.

 

Har du en fråga om ditt medlemskap, betalning eller övrigt så kan du maila till denna till betala@karservice.se