LinTek

Vad gör LinTek?

LinTek är studentkåren för dig som läser på Tekniska högskolan vid Linköpings universitet. LinTek för studenternas talan i olika frågor för att göra din studietid och framtid så bra som möjligt. Nedan kan du se vad vi jobbar med och vad som faller under vilket av våra tre huvudområden.

Utbildning

 • Kvalitetssäkring av kurser
 • Studeranderepresentanter
 • Utbildningsbevakning och utveckling
 • Bokakademin

Gemenskap

 • Nolle-P
 • München Hoben
 • Arbetsmiljö
 • Lika Villkor
 • SOF
 • Kårservice med alla kårhus
 • LiTHanian
 • Kontakt med Studenthälsan

Framtid

 • LARM
 • Näringslivsevent  (lunchföreläsningar med företag, branschkvällar etc)
 • Projekt (LinTeks klimatvecka, Regionens dag etc.)
Om du vill ha mer information om vad vi jobbar med får du gärna besöka vår hemsida www.lintek.liu.se