Consensus

 

Consensus- en kår nära Dig

Consensus är kåren för dig som läser vid Medicinska fakulteten i Linköping och Norrköping. Alla medlemmar har rätt att ge sin åsikt om vad kåren ska arbeta med för det är medlemmarna som är Consensus. Consensus arbetar med att ge dig stöd och hjälp vid problem med examinationer, praktikplatser, lärare, handledare etc. Vet du inte vem du ska vända dig till vid problem så kom till oss. Vi finns här som stöd och en hjälpande hand.

Medlemsskapet i Consensus ger dig även FÖRMÅNER som är relaterade till studentlivet! En förmån som du lätt kan ta del av är specialerbjudandena som kommer att finnas på Consensus egna Café Örat. Som medlem i Consensus blir du även medlem i den sektion som är kopplad till din utbildning och du får därmed möjligheten att delta i sektionens aktiviteter och påverkansarbete.

 

Utöver detta arbetar Consensus även med:

 • Representation i alla LiU-organ
  • Utbildningsbevakning
  • Utbildningsutveckling
  • Står bakom de fem kårhusen (Kårallen, Örat, Trappan, [hg] och Kårhuset Kollektivet)
  • Stödjer Nolle-P
  • Stödjer Sektionena
  • Arbetsmiljöbevakning

  Så för endast 190 kr per termin får Du möjlgiheten att både påverka Consensus arbete men även nyckeln till ett roligt studentliv tillsammans med Din sektion samt Consensus!